CROP STUDIO

  •  CROP – означава да изключиш всичко ненужно и да оставиш само най-значимото!

  • Създаваме съдържание – добавяме стойност

     

КАКВО ПРАВИМ?

рекламна снимка обувка
снимка на бял фон на маратонка

РЕКЛАМНИ СНИМКИ

Най-красивата страна на продуктовата фотография! Снимки с много високо качество на детайлите, композицията, идеята, светлината, сенките, текстурата и материалите. Предназначението им е за корици на сайтове, социални мрежи, банери и флаери. 

СНИМКИ НА БЯЛ ФОН

Класиката на продуктовата фотография! Снимки с бял или друг неутрален фон и хубава светлина, за да се покажат предимствата на продукта. Те ще ви послужат за каталога на вашият онлайн магазин.

ПРЕЗЕНТАЦИОННО ВИДЕО

Това са видео клипове или видео гифове, които могат да покажат на потребителя, как се използва вашият продукт при това по много атрактивен начин.